Historie

Foreningen

Andelsboligforeningen “A/B VED MØNTEN” blev stiftet den 24. marts 1999. Det blev muligt da godt halvdelen af beboerne valgte at overtage ejendommen på andelsbasis, da de tidligere ejere PBU (Pædagogernes Pensionskasse) havde sat ejendommen til salg, og skibsredder Per Henriksen, Mercandia havde budt 45,5 mio. kroner for ejendommen.

Læs mere om foreningens historien og se billeder her.

Lokalområdet

Vi er nabo til den tidligere Kongelige Mønt hvor Nationalbanken prægede mønter fra 1923 til 1978, Den Norske Sjømannskirke, bygget som man kender kirkerne fra de norske fjelde, samt til parkanlægget ved Enveloppevej (den dækkede vej), som stien langs Stadsgraven hedder, fordi den går på Enveloppen, den fremskudte befæstningslinje og med udsigt til bastionerne ovre på Christianshavnsiden.

Læs mere om lokalområdets historie og se billeder her..

Ejendommen

Det første byggeprojekt for en beboelsesejendom på grunden matr. 423 Amagerbro Kvarter blev fremlagt i begyndelsens af 1930erne og var tre fem etageejendomme, placeret i vinkler på Enveloppevej (den nuværende grussti langs stadsgraven). Dette projekt måtte imidlertid skrinlægges på grund af tidernes ugunst.

Den nuværende ejendom var oprindelig tiltænkt som værende på fem etager på alle adresserne; Ved Mønten, Ved Stadsgraven og Amager Fælledvej. Men her spillede knaphed på midler også en væsentlig faktor. Det betød, at kun ejendommen mod Amager Fælledvej blev opført til femte sal. Resten af ejendommen til tredje sal – og således det kun er mod gården, at tredje sals lejlighederne har fuld facade. Mod gaden fremstrå de som kvistlejligheder.

Læs mere om ejendommens historie og se billeder her..