Ledige lejligheder

Ledige lejligheder offentliggøres ikke længere her på siden, men alene via mail til andelshaverne.

Kun andelshavere på byttelisten, og de som er indstillet til ekstern venteliste, kan komme i betragtning til ledige lejligheder, og interessen herfra er stor.

Ventelistesystemet følges 100 pct., hvorfor der ikke er mulighed for at imødekomme andre end de, som er indskrevet.